တိုက်(၅)လွာမှမတော်တဆပြုတ်ကျခဲ့သဖြင့်မိဘများသိရှိရန်ရှဲပေးကြပါ

တိုက်(၅)လွာမှမတော်တဆပြုတ်ကျခဲ့သဖြင့်မိဘများသိရှိရန်ရှဲပေးကြပါ

ယခုမှတ်ပုံတင်ပါ အမျိုးသမီး၏မိဘဆွေမျိုးများ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါရန် အကူညီတောင်းခံပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝက်လက်မြို မုဆိုးခြုံကျေးရွာမှလိုသိရပါတယ်။ဝိုင်းဝန်းShare ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် 09404664714 09798403635 ၎င်းအမျိုးသမီးမှာ ၅ ၅ ၂၀၂၂ နံနက်၁း၃၀ချိန်တွင် တိုက်

၅လွာမှမတော်တဆပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသဖြင့် ရုပ်အလောင်းအား စံပြဆေးရုံ အအေးတိုက်သို

ပိုဆောင်ပေးထားပါသည်။ယခုမှတ်ပုံတင်ပါ အမျိုးသမီး၏မိဘဆွေမျိုးများ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါရန်

အကူညီတောင်းခံပါသည်။စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝက်လက်မြို မုဆိုးခြုံကျေးရွာမှလိုသိရပါတယ်။ဝိုင်းဝန်းShare ပေးပါရန

မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ဆက်သွယ်ရန် 09404664714 09798403635 ၎င်းအမျိုးသမီးမှာ ၅ ၅ ၂၀၂၂

နံနက်၁း၃၀ချိန်တွင် တိုက် ၅လွာမှမတော်တဆပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသဖြင့် ရုပ်အလောင်းအား စံပြဆေးရုံ

အအေးတိုက်သိုပိုဆောင်ပေးထားပါသည်။

Credit

Unicode

တိုက်(၅)လွာမှမတော်တဆပြုတ်ကျခဲ့သဖြင့်မိဘများသိရှိရန်ရှဲပေးကြပါ

ယခုမှတ်ပုံတင်ပါ အမျိုးသမီး၏မိဘဆွေမျိုးများ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါရန် အကူညီတောင်းခံပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝက်လက်မြို မုဆိုးခြုံကျေးရွာမှလိုသိရပါတယ်။ဝိုင်းဝန်းShare ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် 09404664714 09798403635 ၎င်းအမျိုးသမီးမှာ ၅ ၅ ၂၀၂၂ နံနက်၁း၃၀ချိန်တွင် တိုက်

၅လွာမှမတော်တဆပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသဖြင့် ရုပ်အလောင်းအား စံပြဆေးရုံ အအေးတိုက်သို

ပိုဆောင်ပေးထားပါသည်။ယခုမှတ်ပုံတင်ပါ အမျိုးသမီး၏မိဘဆွေမျိုးများ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါရန်

အကူညီတောင်းခံပါသည်။စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝက်လက်မြို မုဆိုးခြုံကျေးရွာမှလိုသိရပါတယ်။ဝိုင်းဝန်းShare ပေးပါရန်

မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ဆက်သွယ်ရန် 09404664714 09798403635 ၎င်းအမျိုးသမီးမှာ ၅ ၅ ၂၀၂၂

နံနက်၁း၃၀ချိန်တွင် တိုက် ၅လွာမှမတော်တဆပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသဖြင့် ရုပ်အလောင်းအား စံပြဆေးရုံ

အအေးတိုက်သိုပိုဆောင်ပေးထားပါသည်။

Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*