ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်မှာ သတိထားကြပါ အခုတော့ဖြစ်ပြီ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ…….seemore

ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်မှာ သတိထားကြပါ အခုတော့ဖြစ်ပြီ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ…….seemore

သတိထားကြဖို့ပါ။

5.5.2022 ညက ရှစ်နာရီနဲ့ ၉နာရီကြား လမ်း ၃၀,၆၀,၆၁ကြားတွင် ညီမဖြစ်သူနဲ့တူမဖြစ်သူမှ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်တွင်

ဆိုင်ကယ်နောက်မှ Scoppy အနက်ရောင်ဖြင့် လူနှစ်ယောက်မှ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလုယူသွားခဲ့ပါသည်။

ညီမဖြစ်သူမှာခေါင်း (၅)ချက်ချုပ်ရပြီး တူမဖြစ်သူမှာ လက်ခိုင်းမိသွားခဲ့ပါသည်။

ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံး ပန်းပွင့်ပုံဆွဲသီးတစ်ခု ဟန်းချိန်းတစ်ခု Oppo ဖုန်းတစ်လုံး ငွေသားတစ်သိန်းပါသွားခဲ့ပါသည်။

ရွှေဝတ်ထားခြင်းမရှိပါ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်သိမ်းထားပါသည် ပိုက်ဆံအိတ်ဆွဲလုကာ ပါသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်

Credit.Paoh Cute Boy&Girls

Unicode

ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်မှာ သတိထားကြပါ အခုတော့ဖြစ်ပြီ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ…….seemore

သတိထားကြဖို့ပါ။

5.5.2022 ညက ရှစ်နာရီနဲ့ ၉နာရီကြား လမ်း ၃၀,၆၀,၆၁ကြားတွင် ညီမဖြစ်သူနဲ့တူမဖြစ်သူမှ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်တွင်

ဆိုင်ကယ်နောက်မှ Scoppy အနက်ရောင်ဖြင့် လူနှစ်ယောက်မှ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလုယူသွားခဲ့ပါသည်။

ညီမဖြစ်သူမှာခေါင်း (၅)ချက်ချုပ်ရပြီး တူမဖြစ်သူမှာ လက်ခိုင်းမိသွားခဲ့ပါသည်။

ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံး ပန်းပွင့်ပုံဆွဲသီးတစ်ခု ဟန်းချိန်းတစ်ခု Oppo ဖုန်းတစ်လုံး ငွေသားတစ်သိန်းပါသွားခဲ့ပါသည်။

ရွှေဝတ်ထားခြင်းမရှိပါ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်သိမ်းထားပါသည် ပိုက်ဆံအိတ်ဆွဲလုကာ ပါသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်

Credit.Paoh Cute Boy&Girls

ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်မှာ သတိထားကြပါ အခုတော့ဖြစ်ပြီ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ…….seemore

သတိထားကြဖို့ပါ။

5.5.2022 ညက ရှစ်နာရီနဲ့ ၉နာရီကြား လမ်း ၃၀,၆၀,၆၁ကြားတွင် ညီမဖြစ်သူနဲ့တူမဖြစ်သူမှ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်တွင်

ဆိုင်ကယ်နောက်မှ Scoppy အနက်ရောင်ဖြင့် လူနှစ်ယောက်မှ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလုယူသွားခဲ့ပါသည်။

ညီမဖြစ်သူမှာခေါင်း (၅)ချက်ချုပ်ရပြီး တူမဖြစ်သူမှာ လက်ခိုင်းမိသွားခဲ့ပါသည်။

ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံး ပန်းပွင့်ပုံဆွဲသီးတစ်ခု ဟန်းချိန်းတစ်ခု Oppo ဖုန်းတစ်လုံး ငွေသားတစ်သိန်းပါသွားခဲ့ပါသည်။

ရွှေဝတ်ထားခြင်းမရှိပါ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်သိမ်းထားပါသည် ပိုက်ဆံအိတ်ဆွဲလုကာ ပါသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်

Credit.Paoh Cute Boy&Girls

Unicode

ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်မှာ သတိထားကြပါ အခုတော့ဖြစ်ပြီ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ…….seemore

သတိထားကြဖို့ပါ။

5.5.2022 ညက ရှစ်နာရီနဲ့ ၉နာရီကြား လမ်း ၃၀,၆၀,၆၁ကြားတွင် ညီမဖြစ်သူနဲ့တူမဖြစ်သူမှ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချိန်တွင်

ဆိုင်ကယ်နောက်မှ Scoppy အနက်ရောင်ဖြင့် လူနှစ်ယောက်မှ အုတ်နီခဲဖြင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကာ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလုယူသွားခဲ့ပါသည်။

ညီမဖြစ်သူမှာခေါင်း (၅)ချက်ချုပ်ရပြီး တူမဖြစ်သူမှာ လက်ခိုင်းမိသွားခဲ့ပါသည်။

ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံး ပန်းပွင့်ပုံဆွဲသီးတစ်ခု ဟန်းချိန်းတစ်ခု Oppo ဖုန်းတစ်လုံး ငွေသားတစ်သိန်းပါသွားခဲ့ပါသည်။

ရွှေဝတ်ထားခြင်းမရှိပါ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်သိမ်းထားပါသည် ပိုက်ဆံအိတ်ဆွဲလုကာ ပါသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်

Credit.Paoh Cute Boy&Girls

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*