ချင်းသူရဲကောင်းPDF တို့ရဲ့ မရှိတဲ့ကြားက တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနေတဲ့ တောစီးဖိနပ်တဲ့ဗျာ

ချင်းသူရဲကောင်းPDF တို့ရဲ့ မရှိတဲ့ကြားက တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနေတဲ့ တောစီးဖိနပ်တဲ့ဗျာ

လေးစားစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ပြည်သူတွေအတွက် ပေးဆပ်နေချိန်မှာ လည်းလေးစားနေရတဲ့အပြင် ကိုယ်ကျိုးအတွက်

လည်း ဘယ်တော့မှ ငဲ့မကြည့်ပေးဘဲ တိုင်းပြည်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ပေးဆပ်ကာ

နေနေကြတဲ့ ချင်း CDFသူရဲကောင်းတွေပါ။စီးထားတဲ့ ဖိနပ်က မကောင်းဘူးဆိုပေမယ့် ပြည်သူတွေဆီက

နေအလှူမခံရက်ဘဲ ဖစ်သလိုစီးနေတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ပေးဆပ်နေတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံဟာ ပြည်သူတွေအတွက်

မျက်ရည်တွေ ပင် လယ် ပမာ ဖြစ်စေကာ ကိုစေတဲ့အထိ မြင်တွေ့ရပါတယ်။

Photo credit – Unknown

Unicode

ချင်းသူရဲကောင်းPDF တို့ရဲ့ မရှိတဲ့ကြားက တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနေတဲ့ တောစီးဖိနပ်တဲ့ဗျာ

လေးစားစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ပြည်သူတွေအတွက် ပေးဆပ်နေချိန်မှာ လည်းလေးစားနေရတဲ့အပြင် ကိုယ်ကျိုးအတွက်

လည်း ဘယ်တော့မှ ငဲ့မကြည့်ပေးဘဲ တိုင်းပြည်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ပေးဆပ်ကာ

နေနေကြတဲ့ ချင်း CDFသူရဲကောင်းတွေပါ။စီးထားတဲ့ ဖိနပ်က မကောင်းဘူးဆိုပေမယ့် ပြည်သူတွေဆီက

နေအလှူမခံရက်ဘဲ ဖစ်သလိုစီးနေတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ပေးဆပ်နေတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံဟာ ပြည်သူတွေအတွက်

မျက်ရည်တွေ ပင် လယ် ပမာ ဖြစ်စေကာ ကိုစေတဲ့အထိ မြင်တွေ့ရပါတယ်။

Photo credit – Unknown

Zawgyi

ချင်းသူရဲကောင်းPDF တို့ရဲ့ မရှိတဲ့ကြားက တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနေတဲ့ တောစီးဖိနပ်တဲ့ဗျာ

လေးစားစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ပြည်သူတွေအတွက် ပေးဆပ်နေချိန်မှာ လည်းလေးစားနေရတဲ့အပြင် ကိုယ်ကျိုးအတွက်

လည်း ဘယ်တော့မှ ငဲ့မကြည့်ပေးဘဲ တိုင်းပြည်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ပေးဆပ်ကာ

နေနေကြတဲ့ ချင်း CDFသူရဲကောင်းတွေပါ။စီးထားတဲ့ ဖိနပ်က မကောင်းဘူးဆိုပေမယ့် ပြည်သူတွေဆီက

နေအလှူမခံရက်ဘဲ ဖစ်သလိုစီးနေတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ပေးဆပ်နေတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံဟာ ပြည်သူတွေအတွက်

မျက်ရည်တွေ ပင် လယ် ပမာ ဖြစ်စေကာ ကိုစေတဲ့အထိ မြင်တွေ့ရပါတယ်။

Photo credit – Unknown

Unicode

ချင်းသူရဲကောင်းPDF တို့ရဲ့ မရှိတဲ့ကြားက တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနေတဲ့ တောစီးဖိနပ်တဲ့ဗျာ

လေးစားစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ပြည်သူတွေအတွက် ပေးဆပ်နေချိန်မှာ လည်းလေးစားနေရတဲ့အပြင် ကိုယ်ကျိုးအတွက်

လည်း ဘယ်တော့မှ ငဲ့မကြည့်ပေးဘဲ တိုင်းပြည်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ပေးဆပ်ကာ

နေနေကြတဲ့ ချင်း CDFသူရဲကောင်းတွေပါ။စီးထားတဲ့ ဖိနပ်က မကောင်းဘူးဆိုပေမယ့် ပြည်သူတွေဆီက

နေအလှူမခံရက်ဘဲ ဖစ်သလိုစီးနေတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ပေးဆပ်နေတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံဟာ ပြည်သူတွေအတွက်

မျက်ရည်တွေ ပင် လယ် ပမာ ဖြစ်စေကာ ကိုစေတဲ့အထိ မြင်တွေ့ရပါတယ်။

Photo credit – Unknown

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*