ကပ်ဆိုက်နေချိန်မှာ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ဖူးဖြစ်အောင်ဖူးကြပါ

ကပ်ဆိုက်နေချိန်မှာ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ဖူးဖြစ်အောင်ဖူးကြပါ

သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက်မြတ်စွာဘုရားကြီး သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီး သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း (၈၀)ကျော် ရှိပါပြီ။

ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ရေဆန်ကျွန်းနက်တုံးကြီးအားဆယ်ယူ၍ ဆင်းတုတော်ကြီးထုလုပ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဆင်းတုတော်ကြီးပူဇော်ထားသောနေရာသည် အင်မတန် အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ပြီး တရားရှုမှတ်သူများ လာရောက်၍
တရားအားထုတ်သော နေရာဖြစ်ပါတယ် .

မြောက်ဒဂုံ၊ (၄၈)ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ယာ ဘေးထဲရှိ ယောက်ကော်အဖေကြီး တည်ထားသော

ဇေယျမုနိဘုရားကြီးထဲမှာ ကိန်းဝပ် စံပယ်လျက်ရှိပါတယ်သွားရောက် ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ကြပါစေ

Credit – Original Writer

ကပ်ဆိုက်နေချိန်မှာ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ဖူးဖြစ်အောင်ဖူးကြပါ

သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက်မြတ်စွာဘုရားကြီး သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီး သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း (၈၀)ကျော် ရှိပါပြီ။

ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ရေဆန်ကျွန်းနက်တုံးကြီးအားဆယ်ယူ၍ ဆင်းတုတော်ကြီးထုလုပ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဆင်းတုတော်ကြီးပူဇော်ထားသောနေရာသည် အင်မတန် အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ပြီး တရားရှုမှတ်သူများ လာရောက်၍တ ရားအားထုတ်သော နေရာဖြစ်ပါတယ် .

မြောက်ဒဂုံ၊ (၄၈)ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ယာ ဘေးထဲရှိ ယောက်ကော်အဖေကြီး တည်ထားသော

ဇေယျမုနိဘုရားကြီးထဲမှာ ကိန်းဝပ် စံပယ်လျက်ရှိပါတယ်သွားရောက် ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ကြပါစေ

Credit – Original Writer

ကပ်ဆိုက်နေချိန်မှာ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ဖူးဖြစ်အောင်ဖူးကြပါ

သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက်မြတ်စွာဘုရားကြီး သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီး သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း (၈၀)ကျော် ရှိပါပြီ။

ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ရေဆန်ကျွန်းနက်တုံးကြီးအားဆယ်ယူ၍ ဆင်းတုတော်ကြီးထုလုပ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဆင်းတုတော်ကြီးပူဇော်ထားသောနေရာသည် အင်မတန် အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ပြီး တရားရှုမှတ်သူများ လာရောက်၍
တရားအားထုတ်သော နေရာဖြစ်ပါတယ် .

မြောက်ဒဂုံ၊ (၄၈)ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ယာ ဘေးထဲရှိ ယောက်ကော်အဖေကြီး တည်ထားသော

ဇေယျမုနိဘုရားကြီးထဲမှာ ကိန်းဝပ် စံပယ်လျက်ရှိပါတယ်သွားရောက် ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ကြပါစေ

Credit – Original Writer

ကပ်ဆိုက်နေချိန်မှာ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ဖူးဖြစ်အောင်ဖူးကြပါ

သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက်မြတ်စွာဘုရားကြီး သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီး သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း (၈၀)ကျော် ရှိပါပြီ။

ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ရေဆန်ကျွန်းနက်တုံးကြီးအားဆယ်ယူ၍ ဆင်းတုတော်ကြီးထုလုပ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဆင်းတုတော်ကြီးပူဇော်ထားသောနေရာသည် အင်မတန် အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ပြီး တရားရှုမှတ်သူများ လာရောက်၍တ ရားအားထုတ်သော နေရာဖြစ်ပါတယ် .

မြောက်ဒဂုံ၊ (၄၈)ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ယာ ဘေးထဲရှိ ယောက်ကော်အဖေကြီး တည်ထားသော

ဇေယျမုနိဘုရားကြီးထဲမှာ ကိန်းဝပ် စံပယ်လျက်ရှိပါတယ်သွားရောက် ဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ကြပါစေ

Credit – Original Writer

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*