ကလေး လူကြီး နှာပိတ် နှာမွှန်ခြင်းအတွက် နံ့သာဖြူ

ကလေး လူကြီး နှာပိတ် နှာမွှန်ခြင်းအတွက် နံ့သာဖြူ

နံ့သာဖြူ

အချို့ကလေး၊လူကြီးတို့ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူ၍ မဝခြင်း မကြာခဏဖြစ်တတ်ကြပါသည်။

လူကွီးတှထေကျကလေးဖွဈလြှငျတောျတောျစိတျညဈစရာကေောငျးလှပါသညျ

ထိုသို့ဖြစ်ပါလျှင်လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေသော ဆေးမြီးတိုလေအားတင်ပြလိုက်ပါသည်။

နံ့သာဖြူ(အသား)ကိုသွေးပြီးနှာတံပေါ်နှင့်နှာခေါင် း၀ အားလိမ်းပေးထားလိုက်ပါ။

တစ်ခဏအတွင်း နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူမဝခြင်း ပျောက်ကင်းသွားပါမည်။

နံ့သာဖြူသု တ

အတုအစစ်ရှိပါတယ်။ .အတုက နံ့သာဖြူဆီနဲ့ မာလကာ သားကို ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ မာလကာသားမှာ အနံ့စွဲ သွားပါတယ်။

ချက်ချင်းတော့အနံ့စွဲနေတတ်ပါ တယ်။ကြာလာတော့ အနံ့ပြယ်သွားပါတယ်။

နံ့သာဖြူရဲ့အနှစ်သားဟာအလေးချိန်စီးပြီး ကျစ်လစ် သိပ်သည်းပါတယ်။

နံ့သာဖြူအသားက အဝါရောင် သန်းပါတယ်။ နံ့သာဖြူစစ်ရင်ဘယ်တော့မှအနံ့ပျက်ပြယ်တယ် မျိုးတော့မရှိပါ။

ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်)

ကလေး လူကြီး နှာပိတ် နှာမွှန်ခြင်းအတွက် နံ့သာဖြူ

နံ့သာဖြူ

အချို့ကလေး၊လူကြီးတို့ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူ၍ မဝခြင်း မကြာခဏဖြစ်တတ်ကြပါသည်။

လူကွီးတှထေကျကလေးဖွဈလြှငျတောျတောျစိတျညဈစရာကေောငျးလှပါသညျ

ထိုသို့ဖြစ်ပါလျှင်လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေသော ဆေးမြီးတိုလေအားတင်ပြလိုက်ပါသည်။

နံ့သာဖြူ(အသား)ကိုသွေးပြီးနှာတံပေါ်နှင့်နှာခေါင် း၀ အားလိမ်းပေးထားလိုက်ပါ။

တစ်ခဏအတွင်း နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူမဝခြင်း ပျောက်ကင်းသွားပါမည်။

နံ့သာဖြူသု တ

အတုအစစ်ရှိပါတယ်။ .အတုက နံ့သာဖြူဆီနဲ့ မာလကာ သားကို ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ မာလကာသားမှာ အနံ့စွဲ သွားပါတယ်။

ချက်ချင်းတော့အနံ့စွဲနေတတ်ပါ တယ်။ကြာလာတော့ အနံ့ပြယ်သွားပါတယ်။

နံ့သာဖြူရဲ့အနှစ်သားဟာအလေးချိန်စီးပြီး ကျစ်လစ် သိပ်သည်းပါတယ်။

နံ့သာဖြူအသားက အဝါရောင် သန်းပါတယ်။ နံ့သာဖြူစစ်ရင်ဘယ်တော့မှအနံ့ပျက်ပြယ်တယ် မျိုးတော့မရှိပါ။

ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်)

ကလေး လူကြီး နှာပိတ် နှာမွှန်ခြင်းအတွက် နံ့သာဖြူ

နံ့သာဖြူ

အချို့ကလေး၊လူကြီးတို့ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူ၍ မဝခြင်း မကြာခဏဖြစ်တတ်ကြပါသည်။

လူကွီးတှထေကျကလေးဖွဈလြှငျတောျတောျစိတျညဈစရာကေောငျးလှပါသညျ

ထိုသို့ဖြစ်ပါလျှင်လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေသော ဆေးမြီးတိုလေအားတင်ပြလိုက်ပါသည်။

နံ့သာဖြူ(အသား)ကိုသွေးပြီးနှာတံပေါ်နှင့်နှာခေါင် း၀ အားလိမ်းပေးထားလိုက်ပါ။

တစ်ခဏအတွင်း နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူမဝခြင်း ပျောက်ကင်းသွားပါမည်။

နံ့သာဖြူသု တ

အတုအစစ်ရှိပါတယ်။ .အတုက နံ့သာဖြူဆီနဲ့ မာလကာ သားကို ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ မာလကာသားမှာ အနံ့စွဲ သွားပါတယ်။

ချက်ချင်းတော့အနံ့စွဲနေတတ်ပါ တယ်။ကြာလာတော့ အနံ့ပြယ်သွားပါတယ်။

နံ့သာဖြူရဲ့အနှစ်သားဟာအလေးချိန်စီးပြီး ကျစ်လစ် သိပ်သည်းပါတယ်။

နံ့သာဖြူအသားက အဝါရောင် သန်းပါတယ်။ နံ့သာဖြူစစ်ရင်ဘယ်တော့မှအနံ့ပျက်ပြယ်တယ် မျိုးတော့မရှိပါ။

ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်)

ကလေး လူကြီး နှာပိတ် နှာမွှန်ခြင်းအတွက် နံ့သာဖြူ

နံ့သာဖြူ

အချို့ကလေး၊လူကြီးတို့ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူ၍ မဝခြင်း မကြာခဏဖြစ်တတ်ကြပါသည်။

လူကွီးတှထေကျကလေးဖွဈလြှငျတောျတောျစိတျညဈစရာကေောငျးလှပါသညျ

ထိုသို့ဖြစ်ပါလျှင်လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေသော ဆေးမြီးတိုလေအားတင်ပြလိုက်ပါသည်။

နံ့သာဖြူ(အသား)ကိုသွေးပြီးနှာတံပေါ်နှင့်နှာခေါင် း၀ အားလိမ်းပေးထားလိုက်ပါ။

တစ်ခဏအတွင်း နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူမဝခြင်း ပျောက်ကင်းသွားပါမည်။

နံ့သာဖြူသု တ

အတုအစစ်ရှိပါတယ်။ .အတုက နံ့သာဖြူဆီနဲ့ မာလကာ သားကို ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ မာလကာသားမှာ အနံ့စွဲ သွားပါတယ်။

ချက်ချင်းတော့အနံ့စွဲနေတတ်ပါ တယ်။ကြာလာတော့ အနံ့ပြယ်သွားပါတယ်။

နံ့သာဖြူရဲ့အနှစ်သားဟာအလေးချိန်စီးပြီး ကျစ်လစ် သိပ်သည်းပါတယ်။

နံ့သာဖြူအသားက အဝါရောင် သန်းပါတယ်။ နံ့သာဖြူစစ်ရင်ဘယ်တော့မှအနံ့ပျက်ပြယ်တယ် မျိုးတော့မရှိပါ။

credit all

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*