မင်္ဂလာဆောင်မှာ လမ်းကြုံတုန်း ဝင်ဟဲလိုက်တယ်

ပြည်သူချစ်တဲ့ PDF

မင်္ဂလာဆောင်မှာ လမ်းကြုံတုန်း ဝင်ဟဲလိုက်တယ်

ကျတော်တို့နိုင်တော့မှာပါ

WD1 တောင်ပိုင်းရဲဘော်များ

ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တောထဲဝင်ပြီးအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကတော့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လူငယ်တွေကတော့ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိကြလို့ ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးကိုမဆိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့

အတူ နွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်နေရမယ့်အခုလိုအချိန်မှာအများအကျိုးအတွက် တောတောင်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်သူချစ်တဲ့ PDF

မင်္ဂလာဆောင်မှာ လမ်းကြုံတုန်း ဝင်ဟဲလိုက်တယ်

ကျတော်တို့နိုင်တော့မှာပါ

WD1 တောင်ပိုင်းရဲဘော်များ

ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တောထဲဝင်ပြီးအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကတော့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လူငယ်တွေကတော့ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိကြလို့ ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးကိုမဆိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့

အတူ နွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်နေရမယ့်အခုလိုအချိန်မှာအများအကျိုးအတွက် တောတောင်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်သူချစ်တဲ့ PDF

မင်္ဂလာဆောင်မှာ လမ်းကြုံတုန်း ဝင်ဟဲလိုက်တယ်

ကျတော်တို့နိုင်တော့မှာပါ

WD1 တောင်ပိုင်းရဲဘော်များ

ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တောထဲဝင်ပြီးအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကတော့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လူငယ်တွေကတော့ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိကြလို့ ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးကိုမဆိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့

အတူ နွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်နေရမယ့်အခုလိုအချိန်မှာအများအကျိုးအတွက် တောတောင်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။

credit all

ပြည်သူချစ်တဲ့ PDF

မင်္ဂလာဆောင်မှာ လမ်းကြုံတုန်း ဝင်ဟဲလိုက်တယ်

ကျတော်တို့နိုင်တော့မှာပါ

WD1 တောင်ပိုင်းရဲဘော်များ

ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တောထဲဝင်ပြီးအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကတော့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လူငယ်တွေကတော့ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိကြလို့ ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးကိုမဆိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့

အတူ နွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်နေရမယ့်အခုလိုအချိန်မှာအများအကျိုးအတွက် တောတောင်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်သူချစ်တဲ့ PDF

မင်္ဂလာဆောင်မှာ လမ်းကြုံတုန်း ဝင်ဟဲလိုက်တယ်

ကျတော်တို့နိုင်တော့မှာပါ

WD1 တောင်ပိုင်းရဲဘော်များ

ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တောထဲဝင်ပြီးအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကတော့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လူငယ်တွေကတော့ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိကြလို့ ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးကိုမဆိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့

အတူ နွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်နေရမယ့်အခုလိုအချိန်မှာအများအကျိုးအတွက် တောတောင်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်သူချစ်တဲ့ PDF

မင်္ဂလာဆောင်မှာ လမ်းကြုံတုန်း ဝင်ဟဲလိုက်တယ်

ကျတော်တို့နိုင်တော့မှာပါ

WD1 တောင်ပိုင်းရဲဘော်များ

ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တောထဲဝင်ပြီးအပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေကတော့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

လူငယ်တွေကတော့ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိကြလို့ ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးကိုမဆိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့

အတူ နွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်နေရမယ့်အခုလိုအချိန်မှာအများအကျိုးအတွက် တောတောင်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။

credit all

https://www.facebook.com/watch/?v=444451900595750

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*