တပ်မတော်ထောက်ခံသူများ ရဲ(သို့)စစ်မှုထမ်းပါက ဆန်သုံးအိတ် ဆီတစ်ဗုံးနှင့် ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့် ပေးအပ်သွားမည်

တပ်မတော်ထောက်ခံသူများ ရဲ(သို့)စစ်မှုထမ်းပါက ဆန်သုံးအိတ် ဆီတစ်ဗုံးနှင့် ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့် ပေးအပ်သွားမည်

မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် ရဲ သို့မဟုတ် စစ်မှုထမ်းလို ပါက တပ်မတော်မှ ဆန်သုံးအိတ် ဆီတစ်ဗုံးနှင့်တကွ ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား

လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ အသိပေးနှိုးဆော်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များနှင့် တပ်ချစ်သူ တပ်မတော်ထောက်ခံသူများ အနေဖြင့်

မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် ရဲ သို့မဟုတ် စစ်မှုထမ်းလို ပါက တပ်မတော်မှ ဆန်သုံးအိတ် ဆီတစ်ဗုံးနှင့်တကွ ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့်

ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ အသိပေးနှိုးဆော်…မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား နှင့် မြန်မာ့အသံ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနတို့ဟာ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ အလိုကျ ဝါဒဖြန့် သတင်းများကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေသော

ရုပ်သံဌာနများဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များနှင့် တပ်ချစ်သူ တပ်မတော်ထောက်ခံသူများ အနေဖြင့် မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် ရဲ သို့မဟုတ် စစ်မှုထမ်းလို ပါက တပ်မတော်မှ ဆန်သုံးအိတ်

ဆီတစ်ဗုံးနှင့်တကွ ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ အသိပေးနှိုးဆော် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

Unicode

တပ်မတော်ထောက်ခံသူများ ရဲ(သို့)စစ်မှုထမ်းပါက ဆန်သုံးအိတ် ဆီတစ်ဗုံးနှင့် ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့် ပေးအပ်သွားမည်

မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် ရဲ သို့မဟုတ် စစ်မှုထမ်းလို ပါက တပ်မတော်မှ ဆန်သုံးအိတ် ဆီတစ်ဗုံးနှင့်တကွ ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား

လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ အသိပေးနှိုးဆော်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များနှင့် တပ်ချစ်သူ တပ်မတော်ထောက်ခံသူများ အနေဖြင့်

မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် ရဲ သို့မဟုတ် စစ်မှုထမ်းလို ပါက တပ်မတော်မှ ဆန်သုံးအိတ် ဆီတစ်ဗုံးနှင့်တကွ ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့်

ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ အသိပေးနှိုးဆော်…မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား နှင့် မြန်မာ့အသံ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနတို့ဟာ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ အလိုကျ ဝါဒဖြန့် သတင်းများကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေသော

ရုပ်သံဌာနများဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များနှင့် တပ်ချစ်သူ တပ်မတော်ထောက်ခံသူများ အနေဖြင့် မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် ရဲ သို့မဟုတ် စစ်မှုထမ်းလို ပါက တပ်မတော်မှ ဆန်သုံးအိတ်

ဆီတစ်ဗုံးနှင့်တကွ ငွေကျပ်သုံးသောင်းခွဲတို့အား လစဉ်ထောက်ပံ့ချီးမြင့် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ အသိပေးနှိုးဆော် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

Add a Comment

Your email address will not be published.