သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေ ပါစေ ဘဝမျော် လင့်ချက် ပျောက်နေ ပါစေ အကြွေးတွေ ပိ စိတ်မျော်ဝင် ငွေမရှိ မိသားစုရေး အိမ်တွင်းရေး အလုံးစုံ ညံနေပါစေ စိတ်ဓာတ် ကျပြီး

အထီးကျန် စိတ်အရူး တပိုင်းဖြစ်နေအုန် းဒီတောင်ကို ကျော်နိင်ပါ့ မလား တွေးပူနေ သူများဘယ်ဗေ ဒင် ယတြာ မှ မလိုအပ်ပါ

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

ထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ ဇလွန်ပြည်တော် ပြန်ဂါထာ တော်ကြီးထူးကို ထူးစေ ပါသည် တကယ်လုပ်ရင် တကယ်ဖြစ် ။

video links

https://www.facebook.com/watch/?v=684926218946825

Unicode

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ
သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေ ပါစေ ဘဝမျော် လင့်ချက် ပျောက်နေ ပါစေ အကြွေးတွေ ပိ စိတ်မျော်ဝင် ငွေမရှိ မိသားစုရေး အိမ်တွင်းရေး အလုံးစုံ ညံနေပါစေ စိတ်ဓာတ် ကျပြီး

အထီးကျန် စိတ်အရူး တပိုင်းဖြစ်နေအုန် းဒီတောင်ကို ကျော်နိင်ပါ့ မလား တွေးပူနေ သူများဘယ်ဗေ ဒင် ယတြာ မှ မလိုအပ်ပါ
သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ
ထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ ဇလွန်ပြည်တော် ပြန်ဂါထာ တော်ကြီးထူးကို ထူးစေ ပါသည် တကယ်လုပ်ရင် တကယ်ဖြစ် ။

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

သေ ချ င်လေ ာက်အောင် ကံဆိုးနေ ပါစေ ဘဝမျော် လင့်ချက် ပျောက်နေ ပါစေ အကြွေးတွေ ပိ စိတ်မျော်ဝင် ငွေမရှိ မိသားစုရေး အိမ်တွင်းရေး အလုံးစုံ ညံနေပါစေ စိတ်ဓာတ် ကျပြီး

အထီးကျန် စိတ်အရူး တပိုင်းဖြစ်နေအုန် းဒီတောင်ကို ကျော်နိင်ပါ့ မလား တွေးပူနေ သူများဘယ်ဗေ ဒင် ယတြာ မှ မလိုအပ်ပါ
သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ

သေချင်လောက်အောင် ကံဆိုးနေပါစေ ဘယ်ဗေဒင် ယတြာမှမလို ဒီဂါထာထုံအောင်သာ ရွတ်နေပါ
ထုံအေ ာင်သာ ရွတ်နေ ပါ ဇလွ န်ပြည် တော် ပြန် ဂါ ထာ တော် ကြီးထူ းကို ထူ းစေ ပါသည် တ ကယ် လုပ်ရင် တကယ်ဖြစ် ။

Credit – Original Writer

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*