၁၅၀၀ တန် ဆင်းကဒ်ကို ကုန်သွယ်ခွန် ငွေကျပ် နှစ်သောင်းထိတိုးမြှင့်တော့မည်….

ဇန်နဝါရီ၊ ၇

၁၅၀၀ ကျပ်တန် ဆင်းကတ်တစ်ကတ်လျှင် ကျပ်နှစ်သောင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကောက်ခံမယ်လို့ စစ်ကောင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

၂၀၂၁ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေမှာ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ဆင်းကတ်ရောင်းချမှုနဲ့ ဆင်းကတ်ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် ဆင်းကတ်တစ်ကတ်လျှင် ကျပ်နှစ်သောင်းဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် တစ်ကြိမ်တည်း ကျသင့်စေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ယင်းအပြင် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ရငွေအပေါ် တစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

ပုဒ်မခွဲ(ဃ)နဲ့ ပုဒ်မခွဲ(င-၁)ပါ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ်ပါး ပြည်တွင်းမှာ ဆောင်ရွက်တဲ့ အခြားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများမှ ရငွေအပေါ်မှာ ငါးရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

အဆိုပါဥပဒေမှာ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လ ၃ရက်နေ့အထိ အကျိုးသက်ရောက်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

PPT

Unicode

၁၅၀၀ တန် ဆင်းကဒ်ကို မနက်ဖြန်မှစပြီ ကုန်သွယ်ခွန် ငွေကျပ် နှစ်သောင်းထိတိုးမြှင့်တော့မည်….

ဇန်နဝါရီ၊ ၇

၁၅၀၀ ကျပ်တန် ဆင်းကတ်တစ်ကတ်လျှင် ကျပ်နှစ်သောင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကောက်ခံမယ်လို့ စစ်ကောင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။

၂၀၂၁ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေမှာ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ဆင်းကတ်ရောင်းချမှုနဲ့ ဆင်းကတ်ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် ဆင်းကတ်တစ်ကတ်လျှင် ကျပ်နှစ်သောင်းဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် တစ်ကြိမ်တည်း ကျသင့်စေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ယင်းအပြင် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ရငွေအပေါ် တစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

ပုဒ်မခွဲ(ဃ)နဲ့ ပုဒ်မခွဲ(င-၁)ပါ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ်ပါး ပြည်တွင်းမှာ ဆောင်ရွက်တဲ့ အခြားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများမှ ရငွေအပေါ်မှာ ငါးရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

အဆိုပါဥပဒေမှာ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လ ၃ရက်နေ့အထိ အကျိုးသက်ရောက်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

PPT

Add a Comment

Your email address will not be published.