ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၂.၁၂.၂၀၂၁) မှ (၁၈.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ…

ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၂.၁၂.၂၀၂၁) မှ (၁၈.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ

Sunday

အချစ်ရေး သာယာပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း ကောင်းပါသည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၁ ၃ ၉

Monday

အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနှင့် အနေဝေးလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် စကားများရလိမ့်မည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၂ ၄ ၈

Tuesday

အချစ်ရေး ညံ့ပါသည်။ ချစ်သူနှင့် နားလည်မှု လွဲမှားမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း အိမ်ထောင်ဘက်၏ ငြိုငြင်မှု ခံရလိမ့်မည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၃ ၇ ၈

Wednestday

အချစ်ရေး ညံသည်။ ချစ်သူ၏ စွပ်စွဲမှုကို ခံရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အိမ်ထောင်ဘက်၏ သဝန်တိုမှုကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၂ ၇ ၉

Thursday

အချစ်ရေးမှာ သာယာပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း အေးချမ်းပါသည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၃ ၈ ၉

Friday

အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းပါသည်။ ချစ်သူထံမှ အကူအညီရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သာယာပါသည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၂ ၄ ၆

Saturday

အချစ်ရေးမှာ စန်းပွင့်နေပါသည်။ ချစ်သူ မရှိပါက ချစ်သူရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သာယာပါသည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၁ ၆ ၇

credit all

ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁၂.၁၂.၂၀၂၁) မှ (၁၈.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ

Sunday

အချစ်ရေး သာယာပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း ကောင်းပါသည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၁ ၃ ၉

Monday

အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနှင့် အနေဝေးလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် စကားများရလိမ့်မည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၂ ၄ ၈

Tuesday

အချစ်ရေး ညံ့ပါသည်။ ချစ်သူနှင့် နားလည်မှု လွဲမှားမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း အိမ်ထောင်ဘက်၏ ငြိုငြင်မှု ခံရလိမ့်မည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၃ ၇ ၈

Wednestday

အချစ်ရေး ညံသည်။ ချစ်သူ၏ စွပ်စွဲမှုကို ခံရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အိမ်ထောင်ဘက်၏ သဝန်တိုမှုကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၂ ၇ ၉

Thursday

အချစ်ရေးမှာ သာယာပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း အေးချမ်းပါသည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၃ ၈ ၉

Friday

အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းပါသည်။ ချစ်သူထံမှ အကူအညီရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သာယာပါသည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၂ ၄ ၆

Saturday

အချစ်ရေးမှာ စန်းပွင့်နေပါသည်။ ချစ်သူ မရှိပါက ချစ်သူရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သာယာပါသည်။ကံကောင်းစေသော ဂဏန်းများ – ၁ ၆ ၇

credit all

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*