အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော်ထိပစ်ခတ်နိုင်သော တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒီပဲယင်း Gen – Z ထုတ်ပြန်

အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော်ထိပစ်ခတ်နိုင်သော တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒီပဲယင်း Gen – Z ထုတ်ပြန်

ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ PDF Newsflash

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်မှလူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော DPY Gen-Z အဖွဲ့မှ တာဝေးပစ် လက်နက်ကြီး ၆၀ မမအား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါ လက်နက်ကြီးမှာ အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော် Target ထိ ပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။

#PDFNewsflash

Zawgyi

အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော်ထိပစ်ခတ်နိုင်သော တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒီပဲယင်း Gen – Z ထုတ်ပြန်

ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ PDF Newsflash

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်မှလူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော DPY Gen-Z အဖွဲ့မှ တာဝေးပစ် လက်နက်ကြီး ၆၀ မမအား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါ လက်နက်ကြီးမှာ အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော် Target ထိ ပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။

#PDFNewsflash

အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော်ထိပစ်ခတ်နိုင်သော တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒီပဲယင်း Gen – Z ထုတ်ပြန်

ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ PDF Newsflash

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်မှလူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော DPY Gen-Z အဖွဲ့မှ တာဝေးပစ် လက်နက်ကြီး ၆၀ မမအား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါ လက်နက်ကြီးမှာ အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော် Target ထိ ပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။

#PDFNewsflash

Zawgyi

အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော်ထိပစ်ခတ်နိုင်သော တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီး စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒီပဲယင်း Gen – Z ထုတ်ပြန်

ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ PDF Newsflash

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်မှလူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော DPY Gen-Z အဖွဲ့မှ တာဝေးပစ် လက်နက်ကြီး ၆၀ မမအား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဆိုပါ လက်နက်ကြီးမှာ အကွာအဝေး ၁ မိုင်ကျော် Target ထိ ပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။

#PDFNewsflash

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*