ကယားပြည်နယ်ရှိ ရဟန်းသံဃာများ တောင်ကြီးမြို့ဘက်ကို စစ်ရှောင် နေရတဲ့ မြင်ကွင်း

ကယားပြည်နယ်ရှိ ရဟန်းသံဃာများ တောင်ကြီးမြို့ဘက်ကို စစ်ရှောင် နေရတဲ့ မြင်ကွင်း အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုေ စာင့်ရှောက်ရန်အတွက် သာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းချင်ပါသော်လည်း နေ့နေ့ညည ဝေဟင်ကနေ တစ်ဝေါဝေါ တစ်ဂျိမ်းဂျိမ်း

မြေပြင်ကနေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း တစ်ဝုန်းဝုန်း စသည့်စသည့် ဗုံးဒဏ်အမြှောက်ဆံများကြားမှာ ကျိန်ကောင်းခြင်း မကျိန်းရ ဘုန်းကောင်းဖြင်းမဘုန်းရနဲ့ မရဏဘေး ပြေးနိုင်မှ လွတ်မည် ဖြစ်သဖြင့် ဘုန်းဘုန်းတို့အားလုံး အေးချမ်းရာအရပ်ကို ကြွမြန်းတော်မူကြပါပြီ ဒကာတို့ရေ …သမိုင်းတွင်စေသတည်း ဘုန်းဘုန်းတို့ဘေးရန်ကင်းဝေးကြပါစေဘုရား Crd- Si Thu Maung

ကယားပြည်နယ်ရှိ ရဟန်းသံဃာများ တောင်ကြီးမြို့ဘက်ကို စစ်ရှောင် နေရတဲ့ မြင်ကွင်း အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် သာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းချင်ပါသော်လည်းနေ့နေ့ညည ဝေဟင်ကနေ တစ်ဝေါဝေါ တစ်ဂျိမ်းဂျိမ်း မြေပြင်ကနေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း တစ်ဝုန်းဝုန်း စသည့်စသည့် ဗုံးဒဏ်အမြှောက်ဆံများကြားမှာ ကျိန်ကောင်းခြင်း မကျိန်းရ

ဘုန်းကောင်းဖြင်းမဘုန်းရနဲ့ မရဏဘေး ပြေးနိုင်မှ လွတ်မည် ဖြစ်သဖြင့် ဘုန်းဘုန်းတို့အားလုံးအေးချမ်းရာအရပ်ကို ကြွမြန်းတော်မူကြပါပြီ ဒကာတို့ရေ … သမိုင်းတွင်စေသတည်း ဘုန်းဘုန်းတို့ဘေးရန်ကင်းဝေးကြပါစေဘုရား Crd- Si Thu Maung

ကယားပြည်နယ်ရှိ ရဟန်းသံဃာများ တောင်ကြီးမြို့ဘက်ကို စစ်ရှောင် နေရတဲ့ မြင်ကွင်း အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် သာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းချင်ပါသော်လည်း နေ့နေ့ညည ဝေဟင်ကနေ တစ်ဝေါဝေါ တစ်ဂျိမ်းဂျိမ်း

မြေပြင်ကနေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း တစ်ဝုန်းဝုန်း စသည့်စသည့် ဗုံးဒဏ်အမြှောက်ဆံများကြားမှာ ကျိန်ကောင်းခြင်း မကျိန်းရ ဘုန်းကောင်းဖြင်းမဘုန်းရနဲ့ မရဏဘေးပြေးနိုင်မှ လွတ်မည် ဖြစ်သဖြင့် ဘုန်းဘုန်းတို့အားလုံး အေးချမ်းရာအရပ်ကို ကြွမြန်းတော်မူကြပါပြီ ဒကာတို့ရေ … သမိုင်းတွင်စေသတည်း ဘုန်းဘုန်းတို့ဘေးရန်ကင်းဝေးကြပါစေဘုရား Crd- Si Thu Maung

   

ကယားပြည်နယ်ရှိ ရဟန်းသံဃာများ တောင်ကြီးမြို့ဘက်ကို စစ်ရှောင် နေရတဲ့ မြင်ကွင်း အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် သာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းချင်ပါသော်လည်းနေ့နေ့ညည ဝေဟင်ကနေ တစ်ဝေါဝေါ တစ်ဂျိမ်းဂျိမ်း မြေပြင်ကနေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း တစ်ဝုန်းဝုန်း စသည့်စသည့် ဗုံးဒဏ်အမြှောက်ဆံများကြားမှာ ကျိန်ကောင်းခြင်း မကျိန်းရ

   

ဘုန်းကောင်းဖြင်းမဘုန်းရနဲ့ မရဏဘေး ပြေးနိုင်မှ လွတ်မည် ဖြစ်သဖြင့် ဘုန်းဘုန်းတို့အားလုံးအေးချမ်းရာအရပ်ကို ကြွမြန်းတော်မူကြပါပြီ ဒကာတို့ရေ … သမိုင်းတွင်စေသတည်း ဘုန်းဘုန်းတို့ဘေးရန်ကင်းဝေးကြပါစေဘုရား Crd- Si Thu Maung

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*