ဖုန်းဘေအတွက် ကြိုးစားနေရတာတဲ့ ရဲဘော်တွေပေါ့

ဖုန်းဘေဒ် ပြည်သူ့စစ်သားလေးတွေ အပတ်စဉ် ပြည်သူထံမှလှူဒါန်းသော
ဖုန်းဘေဒ်များကို ရဲဘော်များထံသို့ပြန်လည်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဖုန်းဘေဒ်လိုချင်ရင် ဒိုက်အခါ သုံးဆယ်ထိုးရပါတယ် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာစေဖို့ဒိုက်ထိုးခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်

ဖုန်းဘေဒ် ပြည်သူ့စစ်သားလေးတွေ၏အပတ်စဉ် ပြည်သူထံမှလှူဒါန်းသော
ဖုန်းဘေဒ်များကို ရဲဘော်များထံသို့ပြန်လည်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဖုန်းဘေဒ်လိုချင်ရင် ဒိုက်အခါ သုံးဆယ်ထိုးရပါတယ် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာစေဖို့ဒိုက်ထိုးခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်

ဖုန်းဘေဒ် ပြည်သူ့စစ်သားလေးတွေအပတ်စဉ် ပြည်သူထံမှလှူဒါန်းသော
ဖုန်းဘေဒ်များကို ရဲဘော်များထံသို့ပြန်လည်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဖုန်းဘေဒ်လိုချင်ရင် ဒိုက်အခါ သုံးဆယ်ထိုးရပါတယ် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာစေဖို့ဒိုက်ထိုးခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်

credit all

Add a Comment

Your email address will not be published.