လူမရှိတဲ့ တဲက ဆန်၂ဗူးချက်စားခဲ့မိလို့ ကျသင့်ငွေချန်ထားခဲ့တဲ့ PDF

လူမရှိတဲ့ တဲက ဆန်၂ဗူးချက်စားခဲ့မိလို့ ကျသင့်ငွေချန်ထားခဲ့တဲ့ PDF

ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့။

မကွေး People’s Revolution Alliance အဖွဲ့ဟာ ဇန်နဝါရီ ၁၈ရက် မနေ့က စစ်ကြောင်းထွက်နေစဉ်ဗိုက်ဆာလာလို့ ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့တောင်ယာတဲတစ်ခုကိုဝင်ကာ ဆန်နို့ဆီဗူး ၂ ဗူးကိုချက်စားခဲ့တဲ့အတွက် ကျသင့်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၂၀၀၀ နဲ့မေတ္တာတုန့်ပြန်စာကို ချန်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PRA မကွေးရဲ့တာဝန်ရှိသူဆီက ​သိရပါသည်။

Zawgyicode:

လူမရှိတဲ့ တဲက ဆန်၂ဗူးချက်စားခဲ့မိလို့ ကျသင့်ငွေချန်ထားခဲ့တဲ့ PDF

ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့။

မကွေး People’s Revolution Alliance အဖွဲ့ဟာ ဇန်နဝါရီ ၁၈ရက် မနေ့က စစ်ကြောင်းထွက်နေစဉ်ဗိုက်ဆာလာလို့ ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့တောင်ယာတဲတစ်ခုကိုဝင်ကာ ဆန်နို့ဆီဗူး ၂ ဗူးကိုချက်စားခဲ့တဲ့အတွက်

ကျသင့်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၂၀၀၀ နဲ့မေတ္တာတုန့်ပြန်စာကို ချန်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PRA မကွေးရဲ့တာဝန်ရှိသူဆီက ​သိရပါသည်။

လူမရှိတဲ့ တဲက ဆန်၂ဗူးချက်စားခဲ့မိလို့ ကျသင့်ငွေချန်ထားခဲ့တဲ့ PDF

ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့။

မကွေး People’s Revolution Alliance အဖွဲ့ဟာ ဇန်နဝါရီ ၁၈ရက် မနေ့က စစ်ကြောင်းထွက်နေစဉ်ဗိုက်ဆာလာလို့ ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့တောင်ယာတဲတစ်ခုကိုဝင်ကာ ဆန်နို့ဆီဗူး ၂ ဗူးကိုချက်စားခဲ့တဲ့အတွက် ကျသင့်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၂၀၀၀ နဲ့မေတ္တာတုန့်ပြန်စာကို ချန်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PRA မကွေးရဲ့တာဝန်ရှိသူဆီက ​သိရပါသည်။

Zawgyicode:

လူမရှိတဲ့ တဲက ဆန်၂ဗူးချက်စားခဲ့မိလို့ ကျသင့်ငွေချန်ထားခဲ့တဲ့ PDF

ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့။

မကွေး People’s Revolution Alliance အဖွဲ့ဟာ ဇန်နဝါရီ ၁၈ရက် မနေ့က စစ်ကြောင်းထွက်နေစဉ်ဗိုက်ဆာလာလို့ ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့တောင်ယာတဲတစ်ခုကိုဝင်ကာ ဆန်နို့ဆီဗူး ၂ ဗူးကိုချက်စားခဲ့တဲ့အတွက်

ကျသင့်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၂၀၀၀ နဲ့မေတ္တာတုန့်ပြန်စာကို ချန်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PRA မကွေးရဲ့တာဝန်ရှိသူဆီက ​သိရပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*