မုံရွာကအကြီးစားဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက် မချမ်းမသာငရဲသို့ထွက်ခွာ

မုံရွာကအကြီးစားဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက် မချမ်းမသာငရဲသို့ထွက်ခွာ

မုံရွာမြို့ရဲ့ဒလန်အကြီးစားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမိုးကိုမနေ့မနက်၇နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန့်ကဒေါနမောင်မောင်ကသေနတ်ဖြင့်

ပ.စ်ခ.တ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါနမောင်မောင်၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မုံရွာရဲ့ဆောင်းမနက်၇နာရီခွဲလောက်မှာ

မုံရွာဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက်နဖူးတည့်တည့်၂ချက်၊ရင်ဘက်တစ်ချက်နှုတ်ခမ်းနီများပေကျန်ပြီးမချမ်းမသာနဲ့ငရဲသို့ဆင်းသွားတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။ #RNA

Zawgyi Version

မုံရွာကအကြီးစားဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက် မချမ်းမသာငရဲသို့ထွက်ခွာ

မုံရွာမြို့ရဲ့ဒလန်အကြီးစားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမိုးကိုမနေ့မနက်၇နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန့်ကဒေါနမောင်မောင်ကသေနတ်ဖြင့်

ပ.စ်ခ.တ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါနမောင်မောင်၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မုံရွာရဲ့ဆောင်းမနက်၇နာရီခွဲလောက်မှာ

မုံရွာဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက်နဖူးတည့်တည့်၂ချက်၊ရင်ဘက်တစ်ချက်နှုတ်ခမ်းနီများပေကျန်ပြီးမချမ်းမသာနဲ့ငရဲသို့ဆင်းသွားတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။

credit

မုံရွာကအကြီးစားဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက် မချမ်းမသာငရဲသို့ထွက်ခွာ

မုံရွာမြို့ရဲ့ဒလန်အကြီးစားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမိုးကိုမနေ့မနက်၇နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန့်ကဒေါနမောင်မောင်ကသေနတ်ဖြင့်

ပ.စ်ခ.တ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါနမောင်မောင်၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မုံရွာရဲ့ဆောင်းမနက်၇နာရီခွဲလောက်မှာ

မုံရွာဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက်နဖူးတည့်တည့်၂ချက်၊ရင်ဘက်တစ်ချက်နှုတ်ခမ်းနီများပေကျန်ပြီးမချမ်းမသာနဲ့ငရဲသို့ဆင်းသွားတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။ #RNA

Zawgyi Version

မုံရွာကအကြီးစားဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက် မချမ်းမသာငရဲသို့ထွက်ခွာ

မုံရွာမြို့ရဲ့ဒလန်အကြီးစားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမိုးကိုမနေ့မနက်၇နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန့်ကဒေါနမောင်မောင်ကသေနတ်ဖြင့်

ပ.စ်ခ.တ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါနမောင်မောင်၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မုံရွာရဲ့ဆောင်းမနက်၇နာရီခွဲလောက်မှာ

မုံရွာဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက်နဖူးတည့်တည့်၂ချက်၊ရင်ဘက်တစ်ချက်နှုတ်ခမ်းနီများပေကျန်ပြီးမချမ်းမသာနဲ့ငရဲသို့ဆင်းသွားတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။

credit

မုံရွာကအကြီးစားဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက် မချမ်းမသာငရဲသို့ထွက်ခွာ

မုံရွာမြို့ရဲ့ဒလန်အကြီးစားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမိုးကိုမနေ့မနက်၇နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန့်ကဒေါနမောင်မောင်ကသေနတ်ဖြင့်

ပ.စ်ခ.တ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါနမောင်မောင်၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မုံရွာရဲ့ဆောင်းမနက်၇နာရီခွဲလောက်မှာ

မုံရွာဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက်နဖူးတည့်တည့်၂ချက်၊ရင်ဘက်တစ်ချက်နှုတ်ခမ်းနီများပေကျန်ပြီးမချမ်းမသာနဲ့ငရဲသို့ဆင်းသွားတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။ #RNA

Zawgyi Version

မုံရွာကအကြီးစားဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက် မချမ်းမသာငရဲသို့ထွက်ခွာ

မုံရွာမြို့ရဲ့ဒလန်အကြီးစားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမိုးကိုမနေ့မနက်၇နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန့်ကဒေါနမောင်မောင်ကသေနတ်ဖြင့်

ပ.စ်ခ.တ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါနမောင်မောင်၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မုံရွာရဲ့ဆောင်းမနက်၇နာရီခွဲလောက်မှာ

မုံရွာဒလန်ချမ်းသာမိုးတစ်ယောက်နဖူးတည့်တည့်၂ချက်၊ရင်ဘက်တစ်ချက်နှုတ်ခမ်းနီများပေကျန်ပြီးမချမ်းမသာနဲ့ငရဲသို့ဆင်းသွားတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။

credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*