စစ်ကောင်စီထုတ်Myanmar Beer ဖာ(၁၀၀)ကို KNDF မှဖမ်းဆီးပြီး ကားဖြင့်တက်ကြိတ်ပစ်

စစ်ကောင်စီထုတ်Myanmar Beer ဖာ(၁၀၀)ကို KNDF မှဖမ်းဆီးပြီး ကားဖြင့်တက်ကြိတ်ပစ်

၁၆.၁၂.၂၀၂၁ နံနက် ၀၆း၃၀ အချိန်ခန့်တွင် လွိုင်ကော်မှ ဒန်ဘာကားဖြင့် တင်ဆောင်လာသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ စီးပွားရေး

ထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Beer ဖာ(၁၀၀)၊ စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုး (၂၅၆၀၀၀၀)နှင့် Ruby ဆေးလိပ်များကို KNDF B -05 နှင့် KNDF B -06 တို့မှ ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါသည်။

KNDF အနေဖြင့် စစ်ကောင်စီ၏ စီးပွားရေးထောက်တိုင်မှန်သမျှကို ရိုက်ချိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် ပတ်သက်သော ၎င်းတို့ထုတ်ကုန်များကို ၀ယ်ယူရောင်း၀ယ်မှု၊ သုံးစွဲမှု မပြုခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

၁၆.၁၂.၂၀၂၁ နံနက် ၀၆း၃၀ အချိန်ခန့်တွင် လွိုင်ကော်မှ ဒန်ဘာကားဖြင့် တင်ဆောင်လာသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ စီးပွားရေး

ထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Beer ဖာ(၁၀၀)၊ စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုး (၂၅၆၀၀၀၀)နှင့် Ruby ဆေးလိပ်များကို KNDF B -05 နှင့် KNDF B -06 တို့မှ ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါသည်။

KNDF အနေဖြင့် စစ်ကောင်စီ၏ စီးပွားရေးထောက်တိုင်မှန်သမျှကို ရိုက်ချိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် ပတ်သက်သော ၎င်းတို့ထုတ်ကုန်များကို ၀ယ်ယူရောင်း၀ယ်မှု၊ သုံးစွဲမှု မပြုခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

credit all

စစ်ကောင်စီထုတ်Myanmar Beer ဖာ(၁၀၀)ကို KNDF မှဖမ်းဆီးပြီး ကားဖြင့်တက်ကြိတ်ပစ်

၁၆.၁၂.၂၀၂၁ နံနက် ၀၆း၃၀ အချိန်ခန့်တွင် လွိုင်ကော်မှ ဒန်ဘာကားဖြင့် တင်ဆောင်လာသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ စီးပွားရေး

ထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Beer ဖာ(၁၀၀)၊ စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုး (၂၅၆၀၀၀၀)နှင့် Ruby ဆေးလိပ်များကို KNDF B -05 နှင့် KNDF B -06 တို့မှ ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါသည်။

KNDF အနေဖြင့် စစ်ကောင်စီ၏ စီးပွားရေးထောက်တိုင်မှန်သမျှကို ရိုက်ချိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် ပတ်သက်သော ၎င်းတို့ထုတ်ကုန်များကို ၀ယ်ယူရောင်း၀ယ်မှု၊ သုံးစွဲမှု မပြုခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

၁၆.၁၂.၂၀၂၁ နံနက် ၀၆း၃၀ အချိန်ခန့်တွင် လွိုင်ကော်မှ ဒန်ဘာကားဖြင့် တင်ဆောင်လာသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ စီးပွားရေး

ထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Beer ဖာ(၁၀၀)၊ စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုး (၂၅၆၀၀၀၀)နှင့် Ruby ဆေးလိပ်များကို KNDF B -05 နှင့် KNDF B -06 တို့မှ ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါသည်။

KNDF အနေဖြင့် စစ်ကောင်စီ၏ စီးပွားရေးထောက်တိုင်မှန်သမျှကို ရိုက်ချိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်

အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် ပတ်သက်သော ၎င်းတို့ထုတ်ကုန်များကို ၀ယ်ယူရောင်း၀ယ်မှု၊ သုံးစွဲမှု မပြုခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

credit all

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*