မြန်မာပြည်ရဲ့ပူတင်းတွေ့ပြီတဲ့

မြန်မာနိုင်ငံငံရေးတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ နိုင်ငံရေးလုပ်နေမည်ဆိုရင် မြန်မာ့မြေပုံ ကမ္ဘာပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု

စစ်တပ်ပိုင် MWD နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိုးဟိန်းက ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် သို့သော်လည်း တဖန် မြန်မာပြည်မှာ

ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကိုရှာနေသောအတွေးစွန့်လွှတ်ကာ ဒုတိယ ဗလာတီမာပူတင်ရှာရမည်ဟု ဆိုပြန်သည်မိုးဟိန်းအနေဖြင့်လည်း

မြန်မာပြည်၏ ဗလာတီမာပူတင်ကိုတွေ့ထားပြီးဖြစ်ရာ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မအလဖြစ်မည်ဟုဆို

မြန်မာနိုင်ငံငံရေးတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ နိုင်ငံရေးလုပ်နေမည်ဆိုရင် မြန်မာ့မြေပုံ ကမ္ဘာပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု

စစ်တပ်ပိုင် MWD နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိုးဟိန်းက ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် သို့သော်လည်း တဖန် မြန်မာပြည်မှာ

ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကိုရှာနေသောအတွေးစွန့်လွှတ်ကာ ဒုတိယ ဗလာတီမာပူတင်ရှာရမည်ဟု ဆိုပြန်သည်မိုးဟိန်းအနေဖြင့်လည်း

မြန်မာပြည်၏ ဗလာတီမာပူတင်ကိုတွေ့ထားပြီးဖြစ်ရာ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မအလဖြစ်မည်ဟုဆို

မြန်မာနိုင်ငံငံရေးတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ နိုင်ငံရေးလုပ်နေမည်ဆိုရင် မြန်မာ့မြေပုံ ကမ္ဘာပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်

ဟု စစ်တပ်ပိုင် MWD နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိုးဟိန်းက ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် သို့သော်လည်း တဖန် မြန်မာပြည်မှာ

ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကိုရှာနေသောအတွေးစွန့်လွှတ်ကာ ဒုတိယ ဗလာတီမာပူတင်ရှာရမည်ဟု ဆိုပြန်သည်မိုးဟိန်းအနေဖြင့်လည်း မြန်

မာပြည်၏ ဗလာတီမာပူတင်ကိုတွေ့ထားပြီးဖြစ်ရာ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မအလဖြစ်မည်ဟုဆို

credit all

မြန်မာနိုင်ငံငံရေးတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ နိုင်ငံရေးလုပ်နေမည်ဆိုရင် မြန်မာ့မြေပုံ ကမ္ဘာပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု

စစ်တပ်ပိုင် MWD နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိုးဟိန်းက ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် သို့သော်လည်း တဖန် မြန်မာပြည်မှာ

ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကိုရှာနေသောအတွေးစွန့်လွှတ်ကာ ဒုတိယ ဗလာတီမာပူတင်ရှာရမည်ဟု ဆိုပြန်သည်မိုးဟိန်းအနေဖြင့်လည်း

မြန်မာပြည်၏ ဗလာတီမာပူတင်ကိုတွေ့ထားပြီးဖြစ်ရာ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မအလဖြစ်မည်ဟုဆို

မြန်မာနိုင်ငံငံရေးတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ နိုင်ငံရေးလုပ်နေမည်ဆိုရင် မြန်မာ့မြေပုံ ကမ္ဘာပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု

စစ်တပ်ပိုင် MWD နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိုးဟိန်းက ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် သို့သော်လည်း တဖန် မြန်မာပြည်မှာ

ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကိုရှာနေသောအတွေးစွန့်လွှတ်ကာ ဒုတိယ ဗလာတီမာပူတင်ရှာရမည်ဟု ဆိုပြန်သည်မိုးဟိန်းအနေဖြင့်လည်း

မြန်မာပြည်၏ ဗလာတီမာပူတင်ကိုတွေ့ထားပြီးဖြစ်ရာ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မအလဖြစ်မည်ဟုဆို

မြန်မာနိုင်ငံငံရေးတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ နိုင်ငံရေးလုပ်နေမည်ဆိုရင် မြန်မာ့မြေပုံ ကမ္ဘာပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်

ဟု စစ်တပ်ပိုင် MWD နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိုးဟိန်းက ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် သို့သော်လည်း တဖန် မြန်မာပြည်မှာ

ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကိုရှာနေသောအတွေးစွန့်လွှတ်ကာ ဒုတိယ ဗလာတီမာပူတင်ရှာရမည်ဟု ဆိုပြန်သည်မိုးဟိန်းအနေဖြင့်လည်း မြန်

မာပြည်၏ ဗလာတီမာပူတင်ကိုတွေ့ထားပြီးဖြစ်ရာ အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် မအလဖြစ်မည်ဟုဆို

credit all

Add a Comment

Your email address will not be published.